Poliep
Advies

Panel voor complexe poliepen in Noord-Holland

Het endoscopisch verwijderen van poliepen verkleint het risico op het overlijden aan darmkanker. Een deel van deze poliepen wordt beoordeeld als te complex voor een endoscopische verwijdering. Ondanks de toename aan geavanceerde endoscopische technieken, neemt het aantal chirurgische resecties van benigne poliepen toe. Door het oprichten van een regionaal multidisciplinair panel willen we de kwaliteit van de zorg voor patiënten met complexe poliepen verbeteren en het aantal onnodige chirurgische resecties verlagen.

Panel

Het idee van het panel is om alle complexe poliepen gezamenlijk te beoordelen en een advies te geven over de optimale behandeling. Het panel bestaat op dit moment uit 14 MDL-artsen. Dit zijn MDL-artsen vertegenwoordigd uit alle ziekenhuizen uit de regio Noord-Holland. 


Hoe het
Werkt

Instructies

Artsen die een patiënt hebben met een complexe poliep en twijfelen aan of bevestiging zoeken over de juiste behandeling kunnen online een casus aanbieden bij het panel.

Het panel kan door artsen in de regio Noord-Holland ten alle tijden worden benaderd. Indien u uw casus tussen 9:00 – 17:00 instuurt krijgt u dezelfde dag nog een ontvangstbevestiging van de coördinerend arts-onderzoeker van het panel.

Zie hieronder de flowchart van het panel.

 


Advies aanvragen

Indien u advies wilt aanvragen, kunt u het aanmeldformulier hieronder downloaden. Wij willen u vriendelijk vragen dit zo volledig mogelijk in te vullen. Dit om u van een zo volledig mogelijk advies te kunnen voorzien. Indien u het aanmeldformulier heeft ingevuld kunt u dit mailen naar: poliepadvies@amsterdamumc.nl

De coördinerend arts-onderzoeker verstuurt uw casus naar de leden van het panel via een beveiligde database, Castor edc.

Na 5 werkdagen ontvangt u een gebundeld advies van de coördinerend arts-onderzoeker via de email.


Prevention

Vragen?

Voor aanvullende vragen over het panel kunt contact opnemen met Liselotte Zwager.